Příměstský hasičský tábor

Prapodivné léto roku 2020 se bohužel muselo obejít bez obvyklého táboření na naší základně u nakolického rybníka, a tak jsme hasičský běh přesunuli k nám do Borovan a uskutečnili jsme ho formou příměstského tábora. Děti se každý den s vedoucími scházely v hasičárně v sedm hodin ráno a program pro ně byl připraven do pěti odpoledne.

Tábor byl zaměřen na téma práce profesionálních a dobrovolných hasičů a každý den děti čekala zajímavá ukázka. Při prvním setkání každý dostal svůj služební průkaz a poté se seznámily s některými prostředky, které hasiči využívají. V úterý děti čekala střelba ze vzduchovky a výlet k drážním hasičům na stanici v Český Budějovicích. Ve středu si vyzkoušely disciplínu Železný hasič a odpoledne jsme strávili na borovanském koupališti. Čtvrteční dopoledne jsme poznávali okolí Borovan při branném závodě a odpoledne nás navštívili policisté z Českých Budějovic s policejním autem a motorkou. Pátečním dopolednem nás provedli hasiči z borovanské jednotky dobrovolných hasičů, kteří měli připravenou ukázku techniky u vody. Závěrem a zároveň odměnou bylo pro každého táborníka předání diplomů za soutěže, táborové tričko a samozřejmě grilovačka.

Krásně prožitý týden byl zásluhou čtrnácti vedoucích, kteří se každodenně střídali, i všech dětí, které se tábora účastnily. Tímto bych také rád poděkoval všem, kteří se podíleli na chodu tábora, zajišťovali ukázky a zejména kuchařkám z borovanského ZOD.