Jednotka

Jednotka SDH Borovany

JSDH Borovany je jednotkou kategorie JPO III/1, což znamená, že se jedná o jednotku sboru dobrovolných hasičů obce s územní působností, která zajišťuje výjezd jednoho družstva do 10 minut od vyhlášení poplachu. Naše jednotka je složena z 22 členů, kteří na sebe dohodou o členství v JSDH dobrovolně přebírají povinnost dostavit se v případě vyhlášení poplachu do zbrojnice a zapojit se do záchranných a likvidačních prací dle pokynů OPIS. Vedení jednotky zajišťuje její velitel a jeho zástupce, kteří jsou spolu se čtyřmi dalšími členy zařazeni na funkci velitel družstva. Dále je v jednotce 9 členů školených na funkci strojník. Kurz pro nositele dýchací techniky absolvovala téměř celá jednotka a v menším měřítku pak mají členové školení pro obsluhu motorových pil.