Výkonný výbor SDH

Složení členského výboru SDH Borovany na období 2020 – 2025:

starosta Bc. Lukáš Macht
náměstek starosty Mgr. Vít Sumerauer
velitel jednotky Čestmír Cvach ml.
zástupce velitele jednotky Čestmír Cvach st.
jednatel sboru Mgr. Karel Macht
hospodář sboru Jiří Folta, Dis.
vedoucí mládeže Bc. Martin Tomášek
člen výboru Marie Kroupová
člen výboru Tomáš Malík
člen výboru Michal Fürst
člen výboru Stanislav Fürst
člen výboru Ing. Jakub Nýdl
člen výboru Mgr. Hana Adamcová ml.

 

Složení revizní rady SDH Borovany na období 2020 – 2025:

Předseda revizní rady Pavel Pešek
člen revizní rady Ing. Jana Průková
člen revizní rady Václav Rada

Naši členové v orgánech OSH

Mgr. Jan Nýdl – člen výkonného výboru okresu

Čestmír Cvach st. – člen okresní odborné rady represe

Ing. Jakub Nýdl – člen okresní odborné rady soutěží