Odbornosti a specializace

Plnění odznaků odborností je určeno mladým hasičům do 18 let a je součástí vzdělávacího systému dětí a mládeže SH ČMS. Na plnění odznaků odborností volně navazuje plnění odznaků specializací. Zatímco odznaky odborností presentují spíše stránku vědomostní, odznaky specializací jsou zaměřeny na rozvoj dovednosti.

Dovednostní stránku rozvoje mladého hasiče kromě odznaků specializací presentují i výkonnostní třídy. Limity pro plnění výkonnostních tříd jsou součástí Směrnice hry Plamen a Směrnice celoroční činnosti dorostu.

Specifické postavení v rámci vzdělávacího systému dětí a mládeže SH ČMS má vzdělávání „pomocníků vedoucích kolektivů MH“ – instruktorů. Instruktorem se může stát mladý hasič ve věku 15-18 let, který úspěšně složí zkoušku III. stupně vedoucího mládeže. Složení zkoušky by mělo předcházet k získání odznaku odbornosti Instruktor. III. stupeň vedoucího mládeže lze získat buď prostřednictvím vzdělávacích kurzů okresních sdružení hasičů nebo v rámci 14-denního prázdninového vzdělávacího kurzu – Letní školy instruktorů.

Přehled plnění

Kdo má jaké odznaky a jaké hodlá plnit >> odkaz <<

Odznaky odborností

Učební texty pro splnění zkoušek z odznaků odborností. Odkaz pod ikonou odznaku. ↓↓↓↓↓

Preventista- junior Preventista Strojník – junior Strojník Kronikář Cvičitel Instruktor Velitel

Odznaky specializací

Učební texty pro splnění zkoušek z odznaků specializací. Odkaz pod ikonou odznaku. ↓↓↓↓↓

Ajťák Ekolog Ekonom Kuchař Kutil Průzkumník

 

Spojka Společník Střelec Táborník Zdravotník

Testové otázky pro získání jednotlivých odznaků

Odbornosti

Preventista >>> ODKAZ
Strojník >>> ODKAZ
Kronikář >>> ODKAZ
Cvičitel >>> ODKAZ 
Instruktor >>> ODKAZ
Velitel >>> ODKAZ

Specializace

Ajťak >>> ODKAZ
Ekolog >>> ODKAZ
Kuchař >>> ODKAZ
Kutil >>> ODKAZ
Průzkumník >>> ODKAZ
Spojka >>> ODKAZ
Zdravotník >>> ODKAZ

Pracovní listy

Kutil >>> ODKAZ
Preventista–junior >>> ODKAZ
Strojník–junior >>> ODKAZ
Zdravotník >>> ODKAZ
Výukový list Zdravotník >> ODKAZ