Velká cena České Budějovice a Memoriál Karla Machta 2018

Sobota 8. září patřila v Borovanech téměř dvěma stům dobrovolných hasičů, kteří přijeli bojovat o body a poháry ve dvou soutěžích. Vždy se jednalo o požární útok.

První soutěže O velkou cenu okresu Č. Budějovice se zúčastnilo 22 družstev. Naše kolektivy byly velice úspěšné. Družstvo mužů Borovany B obsadilo první místo, druhé místo další naše družstvo Borovany A. Druhé místo v kategorii ženy patřilo našim děvčatům. Takže první tři poháry byly jisté.

Druhou soutěží byl Memoriál Karla Machta. Toto klání se pořádá vždy po pěti letech jako vzpomínka na obětavého člena našeho sboru, který zemřel při tragické autonehodě před čtyřiceti lety.

Také v této soutěži slavili naši úspěchy. Muži opět první místo a ženy druhé místo, což znamenalo zisk dalších dvou pohárů. Ten poslední v pořadí šestý byl získán naším družstvem ve zvláštní soutěži se starou stříkačkou PS 8.

Potěšitelné bylo i to, že se těchto požárních útoků zúčastnili hasiči našich družebních sborů z Čejetic u Strakonic a z Těškovic u Ostravy. Oba týmy neodjely s prázdnou. Muži z Těškovic odjížděli s pohárem za třetí místo a hasičky z Čejetic s místem prvním.

Celá soutěž byla dobře organizována, rozhodčí spravedliví, ale přísní. Potěšila nás i návštěva milých hostů. Soutěže zahájil pan starosta P. Jenkner, později se přidal i emeritní starosta krajského výboru hasičů Václav Žižka. Oba pánové akci kladně hodnotili.

Na závěr celé akce se většina soutěžících pobavila na společném posezení v hasičárně.