Smutné loučení u borovanských hasičů

A přišla dlouhá noc a po ní žádné ráno…

Borovanskou hasičskou rodinu zasáhla další smutná zpráva. Navždy nás opustila aktivní členka sboru paní Helena Soldánová, která zemřela 12. března 2021 po krátké nemoci. Pracovala obětavě do posledních chvilek svého života i přes vážnou nemoc, která ji postihla. Pro sbor dobrovolných hasičů je to těžká ztráta. Dovolte nám, abychom v krátkosti zavzpomínali a připomněli její působení ve sboru. Helena Soldánová byla řádnou členkou ve Sboru dobrovolných hasičů v Borovanech už od patnácti let. K této práci ji přivedl její tatínek Václav Hanzal, mnohaletý, obětavý, zasloužilý člen sboru, který postupně zapojil do této činnosti všechny svoje děti, ale i vnoučata. V době školních let Helena závodila v hasičském družstvu žákyň, dorostenek, v dospělosti v družstvu žen. Později, kdy opustila soutěžní družstvo, působila jako rozhodčí na různých hasičských soutěžích. Byla aktivní spoluorganizátorkou hasičských plesů, kde její prioritou byla tombola. Zapojovala se do veškeré kulturní a společenské činnosti SDH, pracovala jako správce hasičské zbrojnice, organizovala úklidové a brigádnické akce. Na požádání okresního sdružení hasičů spolupracovala při okresních soutěžích požárních družstev. Kromě „hasičiny“ byla Helena Soldánová také dlouholetou velmi aktivní členkou v borovanském loutkářském souboru Jiskra. Svým velmi pěkným, zprvu vodičským uměním, pracovala k velké spokojenosti malých diváků. Před patnácti lety převzala po svém otci štafetu a stala se vedoucí a režisérkou loutkářského souboru Jiskra, který dosahuje dobrých výsledků v činnosti nejenom v místě svého působení, ale i na krajské a celorepublikové úrovni. Aktivně se každoročně účastnila jako herečka tradiční borovanské Peklománie. Mnoho let také zastávala funkci členky výboru ve sboru. Za její aktivní osmačtyřicetiletou práci byla odměněna řadou významných ocenění a medailí, včetně medaile Za mimořádné zásluhy, která jí byla udělena v loňském roce 2020. Děkujeme ti, Heleno, za lásku, přátelství, obětavost, zkrátka za vše krásné, co nám všem bylo dopřáno společně prožít. Každý z nás si uchová v srdci tu vzpomínku, která je nám milá… Borovanští hasiči i divadelníci budou na svou dobrou kamarádku s úctou dlouho vzpomínat. Bude chybět všem hasičům, ale i ostatním, kteří ji znali.

Bc. Lukáš Macht, starosta SDH Borovany

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *