Hasičský běh v duchu COMMANDOS 2009

Letos stejně jako vloni, předloni, přepředloni, ….. borovanští hasiči uskutečnili tradiční běh na táborové základně v Nakolicích. A jako vždy s novou celotáborovou hrou – pro letošek COMMANDOS. Commandos byli elitní, britské, vojenské jednotky, a tak i děti podstoupily tvrdý vojenský výcvik. Nakolice se tím pádem na 14 dní staly výcvikovým kempem pod vedením pana plukovníka alias Jan Nýdla mladšího. Ale nebojte, veškerý výcvik nezůstal na bedrech našeho plukovníka. K ruce mu byli velitelé jednotek, kteří zároveň vedli dětský výcvik. Děti, teda chci říct kadeti, byly rozděleny do 5 jednotek – alfa, beta, gama, delta a omega, díky těmto předem daným názvům byly ušetřeny o vymýšlení pokřiků a oddílových hesel. Ale teď už k výcviku. V prvních dnech proběhl střelecký výcvik na krátkou vzdálenost. A aby kadeti byli lépe motivováni k lepším výsledkům, uspořádala se v této části výcviku klasická soutěž. O několik dní později se pak uskutečnila střelba na větší vzdálenost s optickým zaměřovačem na vzduchovce. Dále následovala úprava oddílového místa, a to do podoby vojenského ležení, kadeti tím pádem museli vybudovat kvalitní a bytelné opevnění, střílny, přístřešek a sklad proviantu. Kadeti se samozřejmě jenom necvičili. Proto se během dvou týdnů uskutečnilo několik ukázek. Nejprve Airsoftový klub, jehož šesti členům se v noci z neděle na pondělí podařilo zcizit táborovou vlajku, kterou nám samozřejmě ještě téhož večera vrátili. Kadetům ukázali kopie zbraní a vysvětlili pravidla a smysl hry airsoft. Druhá ukázka dorazila z Odborného učiliště požární ochrany v Borovanech prostřednictvím plukovníka Karla Machta, který přivezl motorový člun. Tímto bychom chtěli mnohokrát poděkovat vedení borovanského učiliště v čele s ředitelem Ing. Miroslavem Vítem, který byl ochoten nám zapůjčit část hasičské výbavy, kterou jsme s sebou v Nakolicích měli. V pátek přišel na řadu paintball. Starší žáci osmých a devátých tříd si vyzkoušeli přímo paintballový zápas – simulaci opravdového boje. Mladší děti si potom vyzkoušely střelbu na papírové terče. Druhý týden ve středu se uskutečnil již legendární výlet na raftech na Vltavu. Jednotky alfa, beta a polovina gamy sjížděly z Vyššího Brodu do Rožmberku nad Vltavou a druhá polovina gamy, jednotky delta a omega pod vedením svých velitelů sjížděly trasu Rožmberk nad Vltavou – Zátoň. Kadeti také mohli ukázat své dovednosti v sólových soutěžích jako je triatlon, železný hasič nebo skupinový branný běh, vybíjená a námořní bitva na raftech. Ovšem největším zpestřením bylo slaňování, tady se předvedla pravá odvaha. Technická četa vystavěla plošinu ve výšce 3,5 metru, kde bylo upevněno zádržné zařízení. Někteří kadeti sice zprvu vylezli nahoru, ale dolu se jim po laně moc nechtělo, ale nakonec všichni svůj strach překonali a slanili se a touto zkouškou odvahy prošli i dospělí pracovníci. Celý slaňovací výcvik vedl pan plukovník. Poslední den všichni kadeti získali hodnosti, které si vysloužili za splněné etapové hry a vyzvedli si táborová trička, tentokrát v barvě červenofialové. Po příjezdu do Borovan jsme uskutečnili poslední nástup, zazpívali táborovou hymnu a ukončili tím tvrdý vojenský výcvik. A tak skončil, stejně jako vloni a předloni a předpředloni……, hasičský běh.

Jana Průková

Odkaz na fotogalerii:

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *