Výkonný výbor SDH

Složení členského výboru SDH Borovany na období 2020 – 2025:

starosta Bc. Lukáš Macht +420 724 278 430
náměstek starosty Mgr. Vít Sumerauer  
předseda revizní rady Pavel Pešek  
velitel jednotky Čestmír Cvach st. +420 734 681 772
zástupce velitele jednotky Čestmír Cvach ml.  
jednatel sboru Mgr. Karel Macht +420 602 442 560
hospodář sboru Jiří Folta, Dis.  
vedoucí mládeže Bc. Martin Tomášek +420 724 886 304
člen výboru Bc. Jakub Nýdl +420 728 598 968
člen výboru Tomáš Malík  
člen výboru Michal Fürst  
správce zbrojnice Helena Soldánová +420 607 830 383