Výkonný výbor SDH

Složení členského výboru SDH Borovany na období 2020 – 2025:

starosta Bc. Lukáš Macht
náměstek starosty Mgr. Vít Sumerauer
předseda revizní rady Pavel Pešek
člen revizní rady Ing. Jana Průková
velitel jednotky Čestmír Cvach st.
zástupce velitele jednotky Čestmír Cvach ml.
jednatel sboru Mgr. Karel Macht
hospodář sboru Jiří Folta, Dis.
vedoucí mládeže Bc. Martin Tomášek
člen výboru Bc. Jakub Nýdl
člen výboru Tomáš Malík
člen výboru Michal Fürst
člen výboru Stanislav Fürst
člen výboru Bc. Hana Adamcová ml.

Naši členové v orgánech OSH

Jan Nýdl – člen výkonného výboru okresu

Čestmír Cvach st. – člen okresní odborné rady represe

Jakub Nýdl – člen okresní odborné rady soutěží